Kehityshankkeet

Jätevesien käsittely

Kyläyhdistys toteutti 2022-2023 osin EU-rahoituksella Jaamantuvan jätevesiremontin. Projektissa hankittiin ja asennettiin tummille jätevesille uudet umpisäiliöt. Harmaat jätevedet johdetaan nyt puhdistuskentälle. Toteutuksen avulla jätevesien käsittelykulut pienenevät jatkossa merkittävästi. Kylätoimikunta kiittää hankkeeseen osallistuneita kyläläisiä, yrityksiä sekä Keski-Karjalan Jetina ry:n henkilöstöä.